Solidární daň v roce 2013

vydáno:

aktualizace:
26.11.2012 07:02

Zdanění občanů s nadstandarními příjmy je v Česku při mezinárodním porovnání nízké. Příští rok vlivem „solidární daně“ a odstranění stropu pro platbu zdravotního pojištění stoupne. Podívejme se na praktické výpočty.

foto

Peníze, bankovky, monce, české koruny - ilustrační foto. ČN Vilém Kolomazník

Solidární daň budou platit občané, jejichž roční příjem překročí strop pro platbu důchodového pojištění. Maximální vyměřovací základ (strop) u důchodového pojištění v příštím roce činí 1,242.432 Kč (48krát průměrná mzda stanovena vyhláškou MSPV ve výši 25.884 Kč). Zjednodušeně se tak solidární daň týká občanů s měsíčím příjmem nad 103.536 Kč.

Jak je solidární daň vysoká?

Solidární daň činí 7% z rozdílu mezi příjmem ze zaměstnání a z podnikání a stropem pro platbu pojistného (tj. 1,242.432 Kč). Solidární daň je zavedena pro roky 2013 až 2015. Solidární daň se však nedotýká kapitálových příjmů či příjmů z pronájmu. Občané, kteří budou ze svého příjmu odvádět solidární daň, si budou moci uplatnit všechny slevy na dani (např. na poplatníka, na manželku bez vlastních příjmů nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti). Pouze OSVČ, které uplatní výdaje paušálem, nebudou moci uplatnit slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč a daňové zvýhodnění na děti.

Co se změní v roce 2013?

Vyšší odvody na zdravotním pojištění

Pro rok 2013 se ruší strop pro platbu zdravotního pojištění. Občané s příjmy nad strop, tak zaplatí více na dani z příjmu fyzických osob a zdravotním pojištění i z důvodu zrušení stroupu pro platbu zdravotního pojištění. V roce 2012 činí strop pro platbu zdravotního pojištění 1,809.864 Kč. Jakmile zaměstnanec během roku 2012 dosáhnl stropu pro výpočet zdravotního pojištění, tak se již z částky nad tuto hranici zdravotní pojištění neodvádí. Ani ze strany zaměstnance, ani zaměstnavatele.

  • Odstranění stropu pro platbu zdravotního pojištění se tak dotkne všech zaměstnanců s měsíčním příjmem nad 150.822 Kč (1,809.864 Kč:12). U OSVČ se posuzuje zisk za celý rok.
  • Zrušení stropu pro platbu zdravotního pojištění zvýší rovněž mzdové náklady zaměstnavatelů za zaměstnance s nadstandardními příjmy. Za zaměstnance s ročním příjmem 2,400.000 Kč zaplatí zaměstnavatel na zdravotním pojištění v roce 2012 částku 162.888 Kč (9% z 1,809.864 Kč), v roce 2013 již však 216.000 Kč (9% z 2,400.000 Kč)
  • .

Zrušení stropu pro platbu zdravotního pojištění je však v pořádku, protože systém zdravotního pojištění je založen hlavně na principu solidarity. Nikdo neví, kdy bude zdravotní péči potřebovat a v jakém rozsahu.

Praktický příklad

Ředitel pan Černý má roční hrubou mzdu 2,400.000 Kč (200.000 Kč měsíčně). Je svobodný a bezdětný. U pana Černého si vypočítáme jeho čistou mzdu v roce 2012 a v roce 2013.

Výpočet čisté mzdy pana Černého v letech 2012 a 2013 (při roční hrubé mzdě 2,400.000 Kč)

Text Rok 2012 Rok 2013
Hrubá mzda 2,400.000 Kč 2,400.000 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem 78.428 Kč (1,206.576 x 6,5%) 80.759 Kč (1,242.432 x 6,5%)
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 81.444 Kč (1,809.864 x 4,5%) 108.000 Kč (2,400.000 x 4,5%)
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 301.644 Kč (1,206.576 x 25%) 310.608 Kč (1,242.432 x 25%)
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 162.888 Kč (1,809.864 x 9%) 216.000 Kč (2,400.000 x 9%)
Superhrubá mzda (zaokrouhleno na celá sta dolů) 2,864.500 Kč (2,400.000 + 301.644 + 162.888) 2,926.600 Kč (2,400.000 + 310.608 + 216.000)
Daň z příjmu 404.835 Kč ((2,864.500 x 15%) – 24.840) 414.150 Kč ((2,926.600 Kč x 15%) – 24.840)
Solidární příspěvek 0 Kč 81.030 Kč (2,400.000 Kč – 1,242.432 Kč) x 7%
Čistá mzda 1,835.293 Kč (2,400.000 – 78.428 – 81.444 – 404.835) 1 716 061 Kč (2,400.000 – 80.759 – 108.000 – 414.150 – 81.030)
Podíl čisté mzdy na hrubé mzdě 76,47% (1,835.293 : 2,400.000) 71,50% (1,716.061 : 2,400.000)

  • Jak jsme si v našem ukázkovém příkladu vypočítali, tak efektivní zdanění u zaměstnance s ročním příjmem 2,400.000 Kč (tj. 200.000 Kč měsíčně) stoupne téměř o 5%.
  • Čistá mzda při stejném hrubém příjmu poklesne v absolutním vyjádření o 119.232 Kč. Z toho z důvodu solidární daně o 81.030 Kč, z důvodu zrušení stropu pro výpočet zdravotního pojištění o 26.556 Kč, vyššímu odvodu na dani z příjmu fyzických osob z důvodu zrušení stropu na zdravotním pojištění o 9315 Kč, z důvodu zvýšení stropu pro odvod sociálního pojištění o 2331 Kč.

Autor:

Reklama
V novinách publikujeme 20 % zpráv ČTK.

Zjistit víc

Štítky:
Další články z rubriky
Komentáře ke článku Pravidla a návod

Komentáře využívají systém Disqus

Reklama
Podnikání
Podnikání

Ekonomové i podnikatelé zavedení evidence tržeb vesměs vítají

ÚOHS
ÚOHS

Obří kartel strojírenských firem skončí bez sankce, vypršela lhůta

Velikost textu: a a A